FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/19/2023 - 14:30 PDF icon स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०८०.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ७९-८० 07/20/2023 - 10:44 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 07/20/2023 - 10:42 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८०.pdf
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि. २०७४ (प्रथम संशोधन २०७९ ) ७९-८० 01/08/2023 - 21:50 PDF icon करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि. २०७४ (प्रथम संशोधन २०७९ ).pdf
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित २०७९ मा पहिलो पटक संसोधित शिक्षा ऐन २०७४ ७९-८० 01/08/2023 - 21:49 PDF icon ११। स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाद्वारा शिक्षा ऐन २०७४ संसोधित २०७९.pdf
सुशासन तथा विकास समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:47 PDF icon ८। सुशासन तथा विकास समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७९.pdf
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:46 PDF icon ६। विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:45 PDF icon ७। विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:45 PDF icon ५। महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९ ७९-८० 01/08/2023 - 21:44 PDF icon ४। गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९.pdf

Pages