FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ५ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण दोस्रो त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:38 PDF icon WARD NO 5.pdf
वडा नं. ४ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण दोस्रो त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:38 PDF icon WARD NO 4.pdf
वडा नं. ३ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण दोस्रो त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:38 PDF icon WARD NO 3.pdf
वडा नं. २ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण दोस्रो त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:37 PDF icon WARD NO 2.pdf
वडा नं. १ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण दोस्रो त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:36 PDF icon WARD NO 1.pdf
वडा नं. ५ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण प्रथम त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:23 PDF icon WARD NO 5.pdf
वडा नं. ४ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण प्रथम त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:22 PDF icon WARD NO 4.pdf
वडा नं. ३ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण प्रथम त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:22 PDF icon WARD NO 3.pdf
वडा नं. २ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण प्रथम त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:21 PDF icon WARD NO 2.pdf
वडा नं. १ सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण प्रथम त्रैमासिक २०७९।०८० ७९-८० Tuesday, July 4, 2023 - 11:06 PDF icon WARD NO 1.pdf

Pages