FAQs Complain Problems

कार्यपालिका सदस्य

दिर्ग वि.क.

Image: 

Designation:

फोन: 
९७६२८४४०५९
ठेगाना: 
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका ४ वाई

कार्तिके कामी

Image: 

Designation:

फोन: 
९८४६७४४३०६
ठेगाना: 
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका १ मुक्तिकोट

Pages